Słowo „horoskop” wywodzi się z greki. W dosłownym tłumaczeniu oznacza on „podglądanie godziny”, „hora” to „godzina”, natomiast „skopein” oznacza „zaglądać”, „podglądać, „podpatrywać”. W astrologii horoskopem nazywamy prz